Liceul cu Program Sportiv- beneficiar al unui grant de 100 000 euro în cadrul proiectului ROSE

În cadrul Programului Național «Sprijin la bacalaureat, acces la facultate», plecând de la obiectivul strategic național al României de asigurare a unei piețe a muncii inclusive și eficiente prin educație și formare de competențe, Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, a elaborat proiectul ROSE finanțat integral de Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare. Astfel, aproximativ 80% din totalul liceelor publice din România vor fi sprijinite în vederea îmbunătățirii tranziției de la liceu la învățământul terțiar.

Liceul cu Program Sportiv a accesat, încă din prima rundă, schema necompetitivă de granturi finanțate din proiectul ROSE, depunând propunerea de proiect «Pot, vreau, reușesc!»  prin care liceul va beneficia în următorii 4 ani de un grant mediu de 100 000 euro. Proiectul se adresează elevilor Liceului cu Program Sportiv din clasele IX-XII, având ca obiectiv general creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat de către acești elevi.

Pe parcursul implementării proiectului, Liceul cu Program Sportiv va beneficia de sprijinul Unității de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă și al Inspectoratului Școlar Județean Gorj.

Astfel, la nivelul unității noastre școlare se vor derula programe de activități remediale, cu preponderență, într-un mediu non-formal, adresate elevilor din clasele liceale și, în special, celor din clasele terminale, desfășurate într-un mediu mai prietenos cu copiii, sub forma unor ateliere de lucru interactive, bazate în principiu pe metoda activ-participativă, learning by doing. Aceste ore de recuperare se vor desfășura cu elevii cu un ritm mai lent de învățare, precum și cu elevii sportivi de performanță care sunt plecați în competiții mult timp, dar și cu cei care provin din medii dezavantajate, cum ar fi: părinți plecați în străinătate, familii cu venituri mici, mediul rural. Programele propuse ar putea fi o soluție pentru eliminarea eșecului școlar, acordarea egalității de șanse și creșterea promovabilității la examenul de bacalaureat.

Pentru o mai bună colaborare între elevi-elevi, profesori-elevi, profesori-profesori, profesori-părinți, părinți-elevi, sunt necesare activitățile de tip team-building, leadership, tutorat, dezvoltare personală și socio-emoțională desfășurate, de preferat, într-un mediu non-formal. Cu siguranță, ele vor ajuta și la reducerea numărului elevilor care se retrag de la cursuri pentru a munci, de cele mai multe ori, în străinătate. Totodată, elevii își vor dezvolta stima de sine, vor ieși din blocaje emoționale, se vor integra social mai ușor, vor reuși să colaboreze eficient, acordându-și roluri în grup și învățând împreună; profesorii vor colabora mai bine în urmărirea traseului educațional al copilului; părinții se vor implica mai activ în susținerea și motivarea copiilor și în activitățile școlare (lectorate, activități extrașcolare).

De asemenea, elevii vor beneficia de activități extracurriculare de tipul excursiilor sau al stagiilor de pregătire, permițându-le, astfel, imersiunea în mediul universitar sau profesional, situație în care foarte mulți dintre ei nu ajung din cauza veniturilor mici sau a lipsei de motivație.

Prin acest grant, liceul va beneficia și de dotarea sălilor de clasă în care învață elevii din clasele IX-XII cu mijloace de învățământ moderne cum ar fi videoproiectoare, boxe, laptopuri/calculatoare și table albe, cărți și auxiliare atractive – cu ajutorul cărora profesorii vor putea să folosească metode moderne de învățare și să atragă copiii mai mult spre învățare, iar elevii vor reuși să asimileze mai ușor noțiunile teoretice necesare la examene, creându-se astfel, oportunitatea de conectare la realitatea înconjurătoare în timp real.

Director adjunct,

Prof. Petroniu Claudia

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *